Hjälp för att komma vidare
Idag är det populärt med kognitiv beteendeterapi för att komma tillrätta med både fobier och lättare depressioner. Men Lisbeth Fuxe som är psykodynamiskt inriktad terapeut, vill framhålla betydelsen av denna mera djupgående och grundliga terapiform som funnits och med viss modifiering stått sig i hundra år, sedan Freuds dagar.
- KBT-inslag förekommer även i psykodynamisk terapi, men den stora skillnaden är att man i psykodynamisk terapi tillsammans försöker förstå och lära känna patientens inre värld. Det är ju utifrån den man förhåller sig till och tolkar den yttre världen. Problem uppstår när man har negativa erfarenheter med sig i bagaget, vilket man ofta är helt omedveten om. Men genom terapin, där målsättningen är ökad medvetenhet, får man en helt ny möjlighet att hantera sitt liv.

Lisbeth Fuxe har haft sin mottagning på heltid i femton år, dessförinnan på deltid samtidigt som hon jobbade deltid på en krismottagning i Botkyrka. Idag arbetar hon med individualterapi och parterapi på den egna mottagningen mitt i Stockholm. Parterapin är kortare medan individualterapin är mer långsiktig.
- Där pågår en behandling under två eller tre år, på den tiden når jag och patienten ofta betydande framsteg, avslutar Lisbeth.


Firma Lisbeth Fuxe

Bransch:
Psykoterapi

Telefon: 08-33 87 94


Email:
lisbeth.fuxe@minpost.nu

Adress:
Firma Lisbeth Fuxe
Rådmansgatan 88
11329 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN